Cursuri Scoala de Maistri

DURATA: 2 ANI

Specializarea:

– Maistru maşini şi aparate electrice

 • Se pot inscrie absolventii clasei a XII-a CU sau FARA BACALAUREAT, care poseda atestat profesional sau certificat de calificare obtinut prin invatamântul liceal / profesional / cursuri de calificare.
 • Candidatii trebuie sa aiba o vechime in productie de cel putin trei ani pâna la inceputul anului scolar, in meseria corespunzatoare scolii de maistri.

PERIOADA DE INSCRIERE 01 august – 09 septembrie 2012

ACTE NECESARE:

 • – 1 dosar pe care se va scrie numele si prenumele, adresa, nr. de telefon;
 • – cerere de inscriere
 • – buletin de identitate – copie
 • – certificat de nastere – copie
 • – certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
 • – diploma de bacalaureat – copie
 • – foaia matricola cl. IX – XII si adeverinta din care sa rezulte media generala de absolvire a liceului (pentru cei  care nu au promovat examenul de bacalaureat)
 • – atestatul profesional sau certificatul de calificare – copie
 • – adeverinta din care sa rezulte ca are 3 ani vechime in meserie
 • – adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru profilul scolii (profil constructii)

Lasă un răspuns