ÎNSCRIERE CLASA a IX-a, AN ŞCOLAR 2023-2024

În perioada 20-25 iulie 2023, va avea loc înscrierea elevilor admişi în clasa a IX-a, an şcolar 2023-2024, după următorul program:
■ 20, 21, 24, 25 iulie 2023, în intervalele orare 8:30-14:00.

ELEVUL(A) VA FI ÎNSOŢIT(Ă) DE UN PĂRINTE/TUTORE LEGAL.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele acte:
■ Cererea de înscriere;
■ Copie certificat de naştere şi cartea de identitate;
■ Adeverinţă cu notele obţinute şi media de admitere;
■Copie hotărâre judecătorească în cazul părinților divorțați
■Copie xerox carte de identitate mamă, tată
■ Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
■ Fişa medicală:
     ■ Pentru elevii din mediul urban: fişa medicală, adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare de la cabinetul medical şcolar;
     ■ Pentru elevii din mediul rural: adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare de la medicul de familie.

NOTĂ: Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia judeţeană de admitere.  

  

Lasă un răspuns