ANUNT EXAMEN BACALAUREAT – PROBE SCRISE

CANDIDATII CE SUSTIN EXAMENUL DE BACALAUREAT IN SESIUNEA IUNIE – IULIE SE VOR PREZENTA LA CENTRUL DE EXAMEN DE LA LICEUL PEDAGOGIC “D.P. PERPESICIUS” BRAILA

———————————————————————————————————————————————-

AFIS IMPORTANT

Accesul candidatilor în Centrul de Examen la probele scrise se face în intervalul 7:45-8:15 pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

(1) candidatii care au materiale / obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumati spre sala de depozitare a acestora.

(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

(3) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(4) Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”,candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.

(5) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hârtia distribuita candidatilor de catre asistenti.

(6) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

O.M.E.C.I. nr. 5507/06.X.2009