Nota – Probe orale

Examenele se vor desfasura la Grup Scolar “Grigore Moisil”, in Corpul A – Str. Carantina Nr. 8

 

·     Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la examen cu cel puţin jumătate de oră (30 min) înainte de ora programată, având asupra lor numai cartea de identitate şi pix sau stilou cu cerneală albastră.

·     Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări:  manuale, culegeri, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare (telefoane mobile)

·     Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către comisia de evaluare.

·     Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Secretar comisie : Butea Aurel Laurentiu