ANUNT – COMPETENTE DIGITALE

 

ÎN   ATENŢIA CANDIDAŢILOR

LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2011

COMPETENŢE DIGITALE – Vineri 10.06.2011

 

          Examenul se va desfăşura in intervalul cu ora 1300 – 1430

intrarea în sala de examen (Laboratoarele de informatică) – se va face la ora 1230

          Timpul efectiv de lucru este de 90 minute din momentul în care toţi candidaţii au primit subiectele

 

 

·     Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la examen cu cel puţin jumătate de oră (30 min) înainte de ora programată, având asupra lor numai cartea de identitate şi pix sau stilou cu cerneală albastră.

 

·     Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări:  manuale, culegeri, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare (telefoane mobile)

 

·     Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către comisia de evaluare.

 

·     Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.